QUÈ ÉS?

La Taula del Tercer Sector d’Acció Social de Sitges Garraf neix el dia 30 de juliol del 2013 en un acte públic celebrat a l’Edifici Miramar de Sitges amb l’assistència de les autoritats, associacions, voluntaris i públic compromès.

A l’acte van assistir les entitats fundadores, que en el seu temps van ser Creu Roja, Càritas Diocesana, A.E.C.Càncer, Fundació La Granja, Una Mà amiga (B.d’A) Amis, Gay Sitges Link.

En l’actualitat la Taula del Tercer Sector és composada per: Voluntaris Diversitat, Associació Indigents Aixopluc, Una Mà Amiga, Creu Roja, Fundació La Granja, Amis, Ocularis i Bernat de Fonollar. A més, s’han afegit les cooperatives socials Sitges Seny social, Comunitat i Treball, Llocs Indrets i Espais 1918, sumant en el transcurs del temps altres entitats i voluntaris que s’apunten a les iniciatives promogudes.

La Taula del Tercer Sector d’Acció Social de Sitges Garraf és una entitat autònoma i independent que segons la llei d’associacions es conforma com a tal pel Reial decret del 19 de desembre del 2003 núm 1740 i segons la 1/2002 del 22 de març de la Generalitat de Catalunya.

 

COM FUNCIONA?

El seu funcionament es regula mitjantçant una junta amb un mandat de 5 anys.

 

QUÈ PROMOU?

La Taula reclama a les autoritats competents tot un seguit de recursos pels més necessitats.

A més, les entitats que hi participin han de difondre valors com l’empatia i la solidaritat.

Totes les accions han d’anar encaminades a protegir la persona i sobretot la defensa del bé comú i de la justícia.

TREBALLAR PEL MEDI I L'ENTORN

reciclatge-01       reciclatge-02

 

WWW.TAULASITGES-GARRAF.ORG


LATAULATERCERSECTORSITGES@GMAIL.COM

TAULA DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE SITGES-GARRAF
JOAN MARAGALL N. 36 L’ESCORXADOR
08870 SITGES – BARCELONA Nº REG. ASS. 52844 Ent.Juridica