OBJECTIUS S.S.S. DIVERSITAT

  • Accés al treball i a la preparació bàsica en acció social per l’inserció de les persones sense recursos.
  • Protegir persones en perill de marginació, desprotecció, exclusió, malalties i maltractaments.
  • Crear una cooperativa de negoci associat i d’autotreball, que vol promoure els serveis a la comunitat.

 

QUÈ OFEREIX S.S.S. DIVERSITAT

LA REINSERCIÓ MITJANÇANT EL TREBALL I ELS CURSOS DE FORMACIÓ

  • Aquests objectius es plantejaran a partir de la realització de cursos per la deguda obtenció de titulacions.
  • Es treballa a favor de la joventut i en contra de l’exclusió social.
  • L’accés a contractes públics o privats, en l’àmbit que estableix la llei.

 

SUPORT · AUXILIARS · SUBALTERN

  • Recepcionistes, informadors i administratius.
  • Neteja de locals i empreses, (sector privat i públic), reformes i reparacions, recollides selectives, serveis de deixalleria i segones oportunitats.
  • Serveis auxiliars de guaita i/o control, subalterns, socorrisme, primers auxilis, atencions primàries i urgències.

 

TREBALLAR PEL MEDI I L'ENTORN

reciclatge-01       reciclatge-02

Segons Llei 18/12 de 5 de Juliol de Cooperatives Publicitat BOE No179, de 27 de Juliol del ma- teix amb referència BOE A-2002 15.191, pàgines 27.819 a 27.853.
S.Coop.C.L SSS Diversitat Joan Maragall 36 Ed. Escorxador 08870 Sitges Barcelona (La Taula III).